Brandwacht Rijksgediplomeerd


De brandwacht voert een continue toezicht op (brand) gevaarlijke werkzaamheden en werkzaamheden in besloten ruimtes. Voorafgaande aan de werkzaamheden stelt de brandwacht zich op de hoogte van de toestand van het te bewaken gebied en oriënteert zich betreffende de getroffen veiligheidsmaatregelen, de bereikbaarheid, de toegankelijkheid en de vluchtroutes.

Opleidingen:

  • VCA BasisBHV conform NIBHV
  • Watervoerende armaturen
  • Veilig werken als buitenwacht/mangatwacht conform SOG
  • EX-OX-TOX
  • Rijksdiploma Brandwacht / manschappen conform NBBE

Tweets

Direct contact

Kauwenstein 5
BE-2030 Antwerpen
T +32 (0) 3 544 93 80
E info@rbc-belgie.be