BHV/ EHBO opleidingen

RBC heeft een ruim aanbod aan veiligheidsgerelateerde opleidingen en trainingen die zowel incompany kunnen worden gegevens als in het eigen moderne opleidingscentrum met fraaie en eigen instructielokalen en een professionele praktijkruimte.

RBC verzorgt onderstaande opleidingen op het gebied van EHBO en BHV (Bedrijfshulpverlening).

1 Bedrijfshulpverlening BHV Basis NIBHV

Doelgroep; Medewerkers die binnen het bedrijf bij een calamiteit adequaat moeten kunnen optreden.

Inhoud cursus; De opleiding Bedrijfshulpverlening bestaat uit: Eerste Hulp

  1. Niet-spoedeisende Eerste Hulp:  uitwendige wonden, oogletsels, kneuzingen en verstuikingen, botbreuken, ontwrichtingen, wervelletsels en brandwonden.
  2. Spoedeisende Eerste Hulp: reanimeren, gebruik van de AED, verslikking, shock, anginapectoris, hartinfarct, beroerte, epilepsie, suikerziekte en hersenschudding.
  3. Brandbestrijding en Ontruiming Praktijk: blussen van een beginnende brand. Theorie: hoe een brand ontstaat en zich verder ontwikkelt. Welke wijze en met welke middelen kan een brand worden geblust. Gevaren bij het blussen. Samenwerking met externe hulpverleningsdiensten. Welke informatie bij de melding van een incident? Hoe alarmering. Rol van de BHV’er bij een ontruiming. Wat staat er in een ontruimingsplan.

Duur; 2 dagen

Plaats; Rotterdam

Examen; De cursus wordt afgesloten met een theorie examen en een praktijkexamen voor beide onderdelen te weten: Eerste Hulp en Brandbestrijding en Ontruiming. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist het certificaat Bedrijfshulpverlener NIBHV.

Kosten; € ……. p.p. exclusief 21% BTW( Inclusief cursusboek van het NIBHV, lunch, koffie en thee).

2 Bedrijfshulpverlening BHV Herhaling NIBHV

Doelgroep; Medewerkers die binnen het bedrijf bij een calamiteit adequaat moeten kunnen optreden.

Inhoud cursus: 

  • Ochtend: Brandbestrijding en Ontruiming. Organisatie van de bedrijfshulpverlening. Brandbestrijding theorie. Noodsituaties. Alarmeren en evacueren. Verbindingen met externe diensten. Brandbestrijding praktijk.
  • Middag: Eerste hulp en Levensreddende Handelingen. Verslikken. Botbreuken en ontwrichtingen. Brandwonden. Shock. Reanimatie. De ehbo-lessen worden ondersteund door een LOTUS-slachtoffer.

Duur: 1 dag

Plaats: Rotterdam

Examen: Bij de herhalingscursus vindt geen theorieexamen plaats. Voor de praktijk wordt de cursist beoordeeld op de vereiste competenties.

Kosten; € ……. p.p. exclusief 21% BTW( Inclusief cursusboek van het NIBHV, lunch, koffie en thee).

3 Ploegleider BHV NIBHV

Doelgroep: De 2-daagse basiscursus Ploegleider BHV is bedoeld voor personen die in geval van nood operationeel leiding moeten geven aan de BHV-ers in een organisatie en die de totale veiligheid bij calamiteiten bewaken.

Inhoud cursus: Tijdens de opleiding Ploegleider BHV komen de volgende onderwerpen aan bod: Algemeen Wettelijk kader Bedrijfshulpverlening. Organisatie Bedrijfshulpverlening. Begeleiden van inzetten. Verbindingen. De inzet Ontruiming Voorbereiden op de taken die voortvloeien uit het leiden van een BHV-ploeg. Voorbereiden op de inzet van de BHV-ploeg. Oefenen met de BHV-ploeg. Beoordelen van de veiligheidssituatie van de locatie. Beheren en controleren van de beschikbare middelen. Evalueren en rapporteren van inzet en oefeningen.

De training bestaat uit 2 (niet aaneengesloten) dagen instructie van 08.00 tot 16.00 uur. Tussen beide cursusdagen krijgt de cursist een huiswerkopdracht mee. De opleiding wordt afgesloten met een theorie examen en een praktijkopdracht.

Duur: 2 dagen

Plaats: Rotterdam

Examen: NIBHV

Kosten; Op aanvraag

4 EHBO basiscursus Oranje Kruis – LPEV

 Doelgroep: De 3-daagse basiscursus Eerste Hulp Bij Ongelukken (EHBO) leidt op tot het Eenheidsdiploma EHBO van het Oranje Kruis of LPEV. Een EHBO-er heeft meer vaardigheid en deskundigheid dan een BHV-er in het bieden van levensreddende Eerste Handelingen. Het doel van de cursus is deelnemers kennis en vaardigheden aan te leren zodat zij eerste hulp bij ongelukken kunnen verlenen en mogelijk levens redden.Inhoud cursus: Tijdens de cursus leert u wat u moet doen, maar ook wat u vooral moet laten. De cursus wordt gegeven door een arts en een instructeur Eerste Hulp. Om het oefenen zo ‘echt’ mogelijk te maken worden lotusslachtoffers ingeschakeld. Deelnemers aan de EHBO cursus leren wat te doen bij onder anderen: Stilstand van de bloedsomloop. Stoornissen in het bewustzijn. Stoornissen van de ademhaling. Reanimatie. Ernstige uitwendige bloedingen. Shock. Uitwendige wonden. Brandwonden. Kneuzing en verstuiking. Ontwrichting en botbreuken. Oogletsels. Vergiftiging. Elektriciteitsongevallen. Letsels door koude. Letsels door warmte. Vervoer over korte afstand.

Duur: 3 dagen.

Plaats: Rotterdam

Examen:Het examen wordt onder toezicht van Het Oranje Kruis of het LPEV afgenomen door een examenteam en met inschakeling van 2 Lotusslachtoffers. Het omvat een praktisch gedeelte. Dit certificaat is 2 jaar geldig. Om het diploma geldig te houden is men verplicht om per jaar 7 uur EHBO herhaling te volgen.

Kosten: Op aanvraag

Indien u meer informatie wenst te ontvangen kunt u onderstaand contactformulier invullen. Vervolgens wordt er met u contact opgenomen. U mag ons natuurlijk ook bellen.