Disclaimer


Ondanks het feit dat RBC Group uiterste zorg besteedt aan betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens, kunnen hierin onjuistheden voorkomen. RBC Group is dan ook niet aansprakelijk voor gevolgen van overname van de verstrekte informatie. RBC Group is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via internet, alsmede technische storingen. Aan de gepresenteerde informatie kan géén enkel recht worden ontleend. Indien u onjuistheden of andere onregelmatigheden constateert of wanneer er enige reden is tot twijfel vragen wij u dit te melden via info@rbc-nederland.nl zodat wij eventueel maatregelen kunnen treffen.

Links naar andere websites

De website van RBC Nederland bevat links naar andere websites die buiten het RBC Nederland domein liggen. Deze links zijn slechts opgenomen ter informatie aan de gebruikers van onze site. RBC Nederland is noch verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de andere websites, noch voor de privacy bescherming op die sites.

Tweets

Direct contact

Stolwijkstraat 92
3079 DN Rotterdam
T +31 (0)10 288 02 27
E info@rbc-nederland.nl