SOG opleidingen

RBC heeft een ruim aanbod aan veiligheidsgerelateerde opleidingen en trainingen die zowel incompany kunnen worden gegevens als in het eigen moderne opleidingscentrum met fraaie en eigen instructielokalen en een professionele praktijkruimte.

RBC verzorgt onderstaande SOG opleidingen, namelijk:

1 Werken als buitenwacht(herhaling)

2 Onafhankelijke adembescherming (herhaling)

3 Gasmeten Ex Ox Tox (herhaling)

4 Werken aan flensverbindingen (herhaling)

5 Vorkheftruck basis (herhaling)

Werken als buitenwacht(herhaling)

Buitenwacht – Mangatwacht – Veiligheidswacht

Doelgroep

Medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van werknemers binnen besloten ruimtes. Voor instapseisen om deel te nemen aan deze cursus / examen, zie: https://www.vcainfra.nl/content/wp-content/uploads/12-Specificatieblad-Bui-versie-2.0-juni-2016.pdf.

Inhoud cursus

De onderwerpen die theoretisch en praktisch worden behandeld zijn conform de eind- en toetstermen van de Stichting Opleidingen Gids (SOG). In het theoriegedeelte komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Soorten besloten ruimte;
 • Vergunningen: onder andere veilig entree procedure;
 • Gevaren verbonden aan het betreden van een besloten ruimte: onder andere brand- en explosiegevaar , verstikkingsgevaar, vergiftiging, elektrocutie;
 • Gas- en zuurstofdetectieapparatuur;
 • Communicatiemiddelen- en methodes: onder andere hoe te handelen in noodsituaties;
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen. Tevens wordt de werking van Gas- en Zuurstofdetectie-apparatuur behandeld.

Duur

1 dag

Plaats

Rotterdam/ Terneuzen

Examen

De cursus wordt afgesloten met een theorie- en praktijktoets. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist het certificaat “Werken als buitenwacht (mangatwacht) in de (petro)chemie” (SOG) H-BW-PC-0408 U dient in het bezit te zijn van een geldig VCA Basisveiligheid diploma om te kunnen deelnemen aan dit examen.

Kosten

€ …… p.p. excl. 21% BTW.

Cursus dagen

Op aanvraag

Onafhankelijke adembescherming (herhaling) SSVV

Doelgroep

Medewerkers die op een (petro)chemisch bedrijfsterrein gebruik moeten kunnen maken van omgevingslucht onafhankelijke adembescherming met een ademautomaat bij een zuurstof percentage tussen 19,0 en 21,0 vol%. Dit geldt voor zowel het ademlucht toestel als voor luchtnetsystemen (vast en mobiel). Ingangseisen om deel te nemen aan deze cursus / examen, zie: https://www.vcainfra.nl/content/wp-content/uploads/OA-Specificatieblad-versie-2.0-juni-2016.pdf

Inhoud cursus

De cursus bestaat uit theorie- en praktijklessen. Tijdens deze lessen worden volgende onderwerpen behandeld:

 • Gevaren van besloten ruimtes Werken in besloten ruimtes;
 • Het om- en afhangen van een persluchttoestel;
 • Het gebruik van een overdruktoestel;
 • Praktisch oefenen van werksituaties met ademluchtapparatuur;
 • Werken met leeflucht.

Duur

1 dag

Plaats

Rotterdam/ Terneuzen

Examen

De cursus wordt afgesloten met een theorie- en praktijktoets. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist het SOG diploma “Werken met onafhankelijke Ademlucht”. Dit diploma voldoet aan de eind- en toetstermen van de Opleidingengids van de Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SOG) . U dient in het bezit te zijn van een geldig VCA Basisveiligheid diploma om aan dit examen te kunnen deelnemen.

Kosten

€ …… per persoon incl. cursusboek en lunch.

Gasmeten Ex Ox Tox (herhaling)

Doelgroep

Medewerkers die op een (petro)chemisch bedrijfsterrein op de werkplek gasmetingen en gasdetectie uitvoeren en meetgegevens interpreteren.

Inhoud cursus

Theorie:

 • basisbegrippen van: toxische stof, vergiftiging, gassen en dampen, inwerking van toxische stoffen op het lichaam, definities Grenswaarde- en TGG, verspreidings-afhankelijke factoren voor gassen en dampen, relatie tussen Vol.% en ppm en mg/m3;
 • toxische stoffen meting;
 • basisbegrippen als brand en explosie, omschrijving van explosiegebied, explosiegrenzen en de percentages van deze grenzen, explosiviteitmeting;
 • basisbegrippen als verstikking door zuurstoftekort, effecten van een te hoog of te laag zuurstofpercentage, zuurstofmeting.
 • Praktijk: • zelfstandig gasmetingen verrichten; • meetapparatuur en eventueel benodigde hulpmiddelen bedienen.

Duur

2 dagen

Plaats

In overleg

Examen

De cursus wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist het SSVV certificaat “Gasmeten in de (petro)chemie H-GMt-PC-0811 SOG. Om aan dit examen te kunnen deelnemen moet men in het bezit zijn van een geldig VCA certificaat.

Kosten

€ …… p.p. inclusief lunch en leenlesboek. Additioneel: € …… SOG examen-kosten per persoon. Examen toeslag € …… p.p. excl. 21% BTW

Cursus dagen

Op aanvraag

Werken aan flensverbindingen (herhaling) protocol basis

Doelgroep

Medewerkers in de industrie belast met het openen en sluiten van flensverbindingen volgens protocol. Ingangseisen om deel te nemen aan deze cursus / examen zie: https://www.vcainfra.nl/content/wp-content/uploads/Specificatieblad-WFlPr-versie-2-1-juni-2016.pdf

Inhoud cursus

Theorie:

 • Juiste wijze van voorbereiden van werkzaamheden aan flenzen;
 • Regels uit de ARBO-wet interpreteren;
 • Veiligheidsregels, werkvergunningen en interne regels;
 • Flenzen identificeren;
 • Studbolts identificeren;
 • Pakkingen identificeren, toepassing en wijze van gebruik;
 • Pijpleiding montage;
 • Equipment herkennen;
 • Appendages herkennen;
 • Werking van vijzelen (bolt tensioning) omschrijven en werkwijze en toepassing gereedschap;
 • Openen en sluiten van flensverbindingen;

Praktijk:

 • Voorschriften en procedures toepassen;
 • Veilig aan flenzen sleutelen;
 • Met het benodigde gereedschap werken;
 • Met de benodigde meetmiddelen werken;
 • Steekflenzen plaatsen en trekken of brilflenzen draaien;
 • Pijpflensverbindingen openen en sluiten volgens protocol.

Duur

2 dagen

Plaats

Rotterdam/ Terneuzen

Examen

De cursus wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist het certificaat “Werken aan Flensverbindingen volgens protocol” U dient in het bezit te zijn van een geldig VCA Basisveiligheid diploma om deel te kunnen nemen aan dit examen

Kosten

Op aanvraag.

Vorkheftruck basis (herhaling) SSVV

Doelgroep

Medewerkers die op een (petro)chemisch bedrijfsterrein in installaties, werkplaatsen of laboratoria een vorkheftruck bedienen.

Inhoud cursus

Theorie:

 • praktisch en veilig omgaan met de vorkheftruck:
 • hulpmiddelen, inspecties en onderhoud, mogelijkheden en krachten van de vorkheftruck;
 • veiligheidsvoorschriften met betrekking tot: gebruik, constructie en inrichting, transportroutes en stapelplaatsen.

Praktijk:

 • rijvaardigheid en veilig transport;
 • voorkomen van ongelukken en schade;
 • herkennen van gevaarlijke defecten.

Duur

2 dagen

Plaats

Rotterdam/ Terneuzen

Examen

De cursus wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist het certificaat “Werken met de Vorkheftruck” H-HEF-PC-0405 U dient in het bezit te zijn van een geldig VCA Basisveiligheid diploma om deel te kunnen nemen aan dit examen

Kosten

€ …..p.p. inclusief lunch en leenlesboek.

 

Indien u meer informatie wenst te ontvangen kunt u onderstaand contactformulier invullen. Vervolgens wordt er met u contact opgenomen. U mag ons natuurlijk ook bellen.