Wat doet een Brandwacht en wat verwachten wij van een Brandwacht?

Als brandwacht ben je verantwoordelijk voor de veiligheid van anderen. Je houdt toezicht bij brandgevaarlijke werkzaamheden en werk in besloten ruimten. Een brandwacht zorgt voor een veilige werkplek bij onze klanten in de maritieme en petrochemische sector en weet hoe te handelen tijdens calamiteiten. Tijdens onveilige situaties signaleer jij het gevaar en neem jij waar nodig preventie acties om zo de veiligheid te waarborgen. Bijvoorbeeld het controleren van de persoonlijke beschermingsmiddelen en of ze wel veilig werken.

Als je over alle volgende kwalificaties beschikt; werken als Buitenwacht, basisveiligheid (VCA), bedrijfshulpverlening (BHV), gasmeten en watervoerende armaturen (WVA) krijg je de werklocatie van de planning aangereikt. De volgende dag ga je aan de slag en begint jouw eerste werkdag op de locatie. Daar krijg jij een poortinstructie, zodat je het terrein op mag. Daarnaast zorg je er elke dag voor dat je er ruim op tijd bent, want je wil toch niet dat er vijf lassers op je staan te wachten?

Op het terrein word je gekoppeld aan een ervaren brandwacht, hij zal jou de eerste dag helpen om je wegwijs te maken.  Je gaat naar de controlekamer om de werkvergunning op te halen. Je gaat dan naar de werklocatie, je maakt kennis met je collega’s voor die dag en dan neem je de Last Minute Risk Analyse door. Je bespreekt vluchtroutes, spreekt pauzes af en vertelt je collega’s wat te doen bij calamiteiten. Daarnaast kijk je of de juiste preventiemaatregelen zijn genomen aan de hand van de werkzaamheden. Als dit allemaal doorgenomen is, kunnen je collega’s aan de slag. Als iedereen aan de slag is, houd jij alles in de gaten, je kijkt of het weer niet verandert, of er geen conflict werkzaamheden komen, of alles netjes blijft en of er geen onnodige risico’s ontstaan, of alles wel veilig is.

Op de afgesproken tijd ga jij pauze houden en ga je naar de kantine. Je houdt een praatje met je collega’s en je kijkt even op je telefoon of je niks gemist heb, want die staat natuurlijk uit tijdens je werkzaamheden.  Zodra je terug op de werkplek bent, neem je opnieuw de LMRA door en kijkt of er geen veranderingen hebben plaatsgevonden, zodat iedereen weer aan de slag kan.

Wanneer iedereen aan de slag is, houd jij bij wie er naar binnen gaat in de besloten ruimte, hoe laat iedereen naar binnen gaat, hoe lang de werkzaamheden duren en hoe laat iedereen weer naar buiten gaat. Als het einde van jouw werkdag nadert ruim jij je werkplek op, schakel je eventueel de elektriciteit uit, zorg jij ervoor dat er geen gevaar meer is voor anderen. En als alles veilig is verlaat ook jij je werkplek, meld je je af en ga je naar huis.